V&G BELEIDSVERKLARING

TechConsult is een landelijk opererend technisch projectbureau voor de vakgebieden bouw, infrastrucuur en industrie. Wij verzorgen technische capaciteit- en kennisoplossingen binnen project of organisatie. In samenspraak met onze opdrachtgevers brengen wij projectmatige en vaste werkverbanden tot stand.

TechConsult is een detacheringsbureau welke opdrachtgevers voorziet van deskundig en VGM bekwaam technisch personeel. De belangrijkste activiteiten van TechConsult zijn: het rekruteren van deskundig personeel, het plaatsen van personeel op projecten en de begeleiding van gedetacheerd personeel tijdens de uitvoering van projecten.

TechConsult is gecertificeerd voor NEN 4400-1.

De directie van Managementsystem TechConsult, heeft bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede gericht op een gedegen aanpak van de Veiligheids- en Gezondheids-aspecten en maakt hier duidelijke afspraken over met opdrachtgevers.

TechConsult is verantwoordelijk voor de Veiligheid en Gezondheid van haar medewerkers en daarmee het voorkomen van persoonlijk letsel. Met opdrachtgever worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent veiligheidsregels zodat een zorgzame plaatsing van uitzendkrachten gerealiseerd kan worden.

Om een en ander gestalte te geven en aantoonbaar te maken voor de buitenwereld is er voor het invoeren van en certificeren tegen de VCU-standaard gekozen, waarbij door alle vestigingen een gelijkwaardige dienst verleend wordt. Dit wordt mede gecontroleerd d.m.v. interne audits welke jaarlijks worden gehouden.

Door TechConsult wordt gestreefd naar een continue verbetering van Veiligheids- en Gezondheidszaken. Tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling worden V&G-doelstellingen vastgesteld. Middels het V&G-actieplan wordt invulling gegeven aan deze doelstellingen en overige zaken rondom Veiligheid en Gezondheid. De voortgang van deze activiteiten worden per kwartaal geëvalueerd en bijgestuurd tijdens het V&G-overleg.

Het gebruik van veiligheidspaspoorten is uitgesloten van de scope.

Deze verklaring is openbaar en is voor alle medewerkers ter inzage op kantoor beschikbaar en zal elke drie jaar worden herzien.

directie van TechConsult

 

Voor de ondertekende beleidsverklaring, zie A2.Beleidsverklaring (pdf).