Meerjarig onderhoud Maeslantkering

Technische kennis en capaciteit voor probabilistisch asset management van een extreme waterkerende constructie.


De Maeslantkering is een stormvloedkering in de nieuwe waterweg welke automatisch gesloten wordt wanneer dit nodig is. Het is een deel van de deltawerken en is een van de grootst bewegende constructies op aarde. Bijzonder aspect is het feit dat de stormvloedkering wordt bestuurd door de grootste robot ter wereld die zelfstandig opereert. Beheer en onderhoud van dit project brengt de nodige uitdagingen met zich mee zowel technisch als contractueel vlak.

Koninklijke BAM Groep heeft in 2012 het onderhoudscontract van de Europoortkering gewonnen, waaronder de  Maeslantkering. Het integrale meerjaren onderhoud wordt door ProBAM uitgevoerd dat bestaat uit een samenwerking van verschillende BAM partijen. ProBAM staat voor probalistic asset management, wat betekent dat het beheer en onderhoud vanuit voorspellend in plaats van overkomend perspectief wordt toegepast. Met als doel het optimaliseren van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van infrastructuur middels integraal, multidisciplinair beheer en onderhoud.

 

TechConsult levert kennis en capaciteit aan het project waaronder projectleiding, werkvoorbereiding, planning management en uitvoering.