Schiphol heeft recentelijk de invoering gerealiseerd van centrale securityfilters in het niet-Schengengebied. Dit betekent dat voor vluchten met een niet-Schengenbestemming de securitycontrole niet meer aan de gates, maar centraal zal plaatsvinden. Voor vluchten naar Schengenbestemmingen vindt de securitycontrole al centraal plaats. Met deze ingrijpende aanpassing blijft Schiphol ook in de toekomst  voldoen aan de Europese wet- en regelgeving.

Er zijn vijf nieuwe doorgangen voor securitycontroles gerealiseerd: drie in de vertrekhallen en twee bij de pieren voor overstappende passagiers. Voor de securityfilters in Vertrek 2, 3 en 4 is een extra verdieping, een mezzanine, gebouwd. Het filter dat al bestond aan de Schengenkant van de terminal is vergroot en verbeterd. De pieren E, F en G hebben een extra verdieping gekregen. Reizigers worden nu bij aankomst via een gatehuis naar de juiste verdieping geleid. Reizigers met bestemming Schiphol gaan direct naar de bagagereclaimhal, en komen niet meer in de lounge. Reizigers die op Schiphol overstappen kunnen, indien zij al een juiste screening hebben ondergaan op de luchthaven van vertrek, rechtstreeks door naar de lounges. Reizigers die nog een screening moeten ondergaan, worden via de extra verdieping op de pier geleid naar een centraal securityfilter.

 

TechConsult heeft kennis en capaciteit geleverd in de vorm van civiel projectmanagement voor de realisatie van de 26 nieuwe, verhoogde gatehuizen, inclusief functievrij maken van de ondergrondse infrastructuur ter plaatse.

 

 

 

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid.

Visser & Smit Hanab realiseert in opdracht van TenneT een 380 kV kabelkruising onder het Noordzeekanaal inclusief de opstijgpunten op beide oevers. Er is gekozen voor een ondergrondse passage van het water om de zeevaart in het kanaal niet te hinderen.

De kruising van het water vindt plaats door middel van twee horizontaal gestuurde boringen. De boringen zijn elk 775 meter lang en liggen 10 meter uit elkaar. Na de eerste boring brengt het projectteam een mantelbuis aan in het ontstane boorgat. Deze mantelbuis bestaat uit een Ø 508 mm stalen leiding die onze lassers en fitters op de oever samenstellen. Nadat de eerste mantelbuis is aangebracht, wordt de tweede boring – met mantelbuis – gerealiseerd.

 

TechConsult levert uitvoeringscapaciteit bij Visser & Smit Hanab op de ondergrondse kruising van het Noordzeekanaal.