Randstad Noordring 380 kV

Uitvoeringscapaciteit bij de ondergrondse kruising van het Noordzeekanaal als onderdeel van de Randstad Noordring 380 kV


TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid.

Visser & Smit Hanab realiseert in opdracht van TenneT een 380 kV kabelkruising onder het Noordzeekanaal inclusief de opstijgpunten op beide oevers. Er is gekozen voor een ondergrondse passage van het water om de zeevaart in het kanaal niet te hinderen.

De kruising van het water vindt plaats door middel van twee horizontaal gestuurde boringen. De boringen zijn elk 775 meter lang en liggen 10 meter uit elkaar. Na de eerste boring brengt het projectteam een mantelbuis aan in het ontstane boorgat. Deze mantelbuis bestaat uit een Ø 508 mm stalen leiding die onze lassers en fitters op de oever samenstellen. Nadat de eerste mantelbuis is aangebracht, wordt de tweede boring – met mantelbuis – gerealiseerd.

 

TechConsult levert uitvoeringscapaciteit bij Visser & Smit Hanab op de ondergrondse kruising van het Noordzeekanaal.