De Toetser Uitvoering voert controles uit op de projecten van het HWBP die zich in de realisatiefase bevinden. Deze projecten worden gerealiseerd door de beheerders zijnde waterschappen, hoogheemraadschappen en de regionale diensten ven Rijkswaterstaat. De Toetser Uitvoering coördineert alle toetsen over de verschillende projecten zoals die namens de HWBP worden voorzien.

Projecten onder het HWBP waar Toetser Uitvoering betrokken bij is geweest:

 • WS Fryslan: Johan Friso sluis, Riensluis, Havendam Lemmer, Havendammen en steenbekleding Stavoren.
 • HH Noorderkwartier: Balgzanddijk, Wieringermeer- en Stontelerdijk, Dijk Enkhuizen – Hoorn, Praktijkproeven Dijken op Veen.
 • WS Hollandse Delta: Dijkversterking Nieuwe Stadse Zeedijk, Zettingsvloeiingen Dortsche Kil, Dijkversterking Hellevoetsluis, Dijkversterking Spui Oost en Spui West, Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost en West, Dijkversterking Hoeksche Waard Noord en Zuid, Dijkversterking Oostmolendijk bij Ridderkerk.
 • HH van Delfland: Boulevard Scheveningen en Delflandse Kust.
 • HH van Rijnland: Kustwerk Katwijk.
 • HH Schieland en Krimpenerwaard: Nederlek, BAS (Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven), Nieuwe Maasdijk bij Krimpen.
 • RWS IJsselmeergebied: Nijkerkersluis en Roggebotsluis.
 • RWS Noord Holland: Molwerk inMokbaai.
 • RWS Oost Nederland: Meppelerdiepsluis.
 • RWS Zeeland: Sluizencomplex Terneuzen.
 • WS Aa en Maas: Dijkversterking Keent en Keent – Grave, Kunstwerken Boxmeer – Grave.
 • WS Groot Salland: Dijkversterking Windesheim.
 • WS Noorderzijlvest: Dijkversterking Waddenzeedijk Nieuwstad.
 • WS Rivierenland: Waalkade Nijmegen, Lekdijk KIS (Kinderdijk – Schoonhovense Veer), Dijkversterking Merwededijk.
 • WS Scheldestromen: Kustversterkingen Breskens, Herdijkte Zwarte Polder, Waterdunen Nieuwvliet Groede en Cadzand Bad.
 • WS Vallei en Veluwe: Eemdijken waaronder Jericho, Kunstwerken, Arkemheen Oostdijk en Grebbeliniedijk.