Onder het toekomstige Centrumgebied Leidsche Rijn is een stedelijke tunnel gerealiseerd; de eerste stedelijke tunnel in Utrecht. TechConsult heeft de adviseur Tunnelveiligheid geleverd en opdrachtgever hierbij succesvol geadviseerd in de initiatief- en definitiefase. Tevens heeft TechConsult een contractsmanager geleverd die het projectbureau heeft ondersteund bij de uitwerking van de functionele specificaties te behoeve van een UAV-GC contract voor de verkeerskundige en tunneltechinsche installaties.

De  Stadsbaantunnel ligt pal naast de A2-tunnel in het toekomstige plan Leidsche Rijn Centrum, wat moet uitgroeien tot een volwaardig stadscentrum. De tunnel is 600 m lang met daarin twee tweebaanswegen; ca. 500 m van de tunnel is overdekt en over de resterende 100 m is bij de zuidelijke tunnelmond een pergola gerealiseerd. De Stadsbaantunnel heeft twee gescheiden tunnelbuizen – met elk twee rijstroken – en een middentunnelkanaal.

De Stadsbaantunnel is de eerste tunnel in Nederland waar boven bebouwing kan worden gerealiseerd. De vele randvoorwaarden vanuit de stedelijke omgeving vereisen maatwerk. In de initiatieffase zijn vele alternatieve tunnelconfiguraties onderzocht binnen deze randvoorwaarden. Uiteindelijk is bepaald dat er een aparte rijstrook is voor het ondergrondse expeditiecentrum, dat het bovengelegen winkelgebied bevoorraadt. Het tunneldak steunt deels op de westelijke wand en fundering van de naastgelegen A2-tunnel. De noordelijke tunnelmond is onder het bestaande spoorviaduct en station ingepast. Boven de zuidelijke tunnelmond is het dienst- en bedieningsgebouw gerealiseerd.

In samenwerking met Syb van Breda & Co Architecten heeft TechConsult een fiets- en voetgangersbrug ontwikkelt, ontworpen en aanbesteed in opdracht van de gemeente Zoetermeer.

De locatie is in diverse opzichten typisch Hollands, immers het omringende landschap is geheel door de mens gevormd: het bestaande Westerpark park ten zuiden, het toekomstige N3MP-WP park ten noorden en de beide parallelle verkeersdragers de Leidschendamseweg en het tracé van de Randstadrail. De brug, een fiets (en voet-) brug die lange afstandsverbindingen aan elkaar knoopt op één punt: de routes naar de duinen en het groene hart, Delft en Midden Delfland.

De architect heeft zich laten inspireren door de dominante rechte lijn van de polderas die Delft en het Groene Hart aan elkaar knoopt, en welke beïnvloed wordt door de zachte en meanderende lijn tussen de duinen en Midden Delfland. Samen versmelten ze tot een elegante rotatie symmetrische oversteek, met een minimale overspanning over spoor en weg. Een ontelbaar aantal ijle kolommen draagt een flinterdun dek, verschaft de gebruiker een gefilterd uitzicht over de omgeving en bezorgt de brug zijn eigen energie.

 

Binnen de VOF Hobbema 2.0 was TechConsult verantwoordelijk voor het projectmanagement, constructief ontwerp (gerealiseerd in samenwerking met PT Structural), marktbenadering en contractering, besteksamenstelling, aanbesteding en gunningadvies. Tijdens de realisatie van de brug door BSB Staalbouw heeft TechConsult opvolging verzorgd van ontwerp- en engineeringswijzigingen.