Jan Waaijerbrug te Zoetermeer

In samenwerking met Syb van Breda & Co Architecten heeft TechConsult een architectonische fiets- en voetgangersbrug ontwikkelt, ontworpen en aanbesteed in opdracht van de gemeente Zoetermeer.


In samenwerking met Syb van Breda & Co Architecten heeft TechConsult een fiets- en voetgangersbrug ontwikkelt, ontworpen en aanbesteed in opdracht van de gemeente Zoetermeer.

De locatie is in diverse opzichten typisch Hollands, immers het omringende landschap is geheel door de mens gevormd: het bestaande Westerpark park ten zuiden, het toekomstige N3MP-WP park ten noorden en de beide parallelle verkeersdragers de Leidschendamseweg en het tracé van de Randstadrail. De brug, een fiets (en voet-) brug die lange afstandsverbindingen aan elkaar knoopt op één punt: de routes naar de duinen en het groene hart, Delft en Midden Delfland.

De architect heeft zich laten inspireren door de dominante rechte lijn van de polderas die Delft en het Groene Hart aan elkaar knoopt, en welke beïnvloed wordt door de zachte en meanderende lijn tussen de duinen en Midden Delfland. Samen versmelten ze tot een elegante rotatie symmetrische oversteek, met een minimale overspanning over spoor en weg. Een ontelbaar aantal ijle kolommen draagt een flinterdun dek, verschaft de gebruiker een gefilterd uitzicht over de omgeving en bezorgt de brug zijn eigen energie.

 

Binnen de VOF Hobbema 2.0 was TechConsult verantwoordelijk voor het projectmanagement, constructief ontwerp (gerealiseerd in samenwerking met PT Structural), marktbenadering en contractering, besteksamenstelling, aanbesteding en gunningadvies. Tijdens de realisatie van de brug door BSB Staalbouw heeft TechConsult opvolging verzorgd van ontwerp- en engineeringswijzigingen.