Veiligheidscoördinatie project KARGO

Integraal veiligheidsmanager/-coördinator voor de renovatie van acht stalen boogbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal.


De afkorting KARGO staat voor Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud. De stalen boogbruggen zijn gedurende de periode 1934 tot 1976 gebouwd. Het grootschalig onderhoud binnen KARGO heeft tot doel de technische staat van de bruggen op de huidige en toekomstige eisen af te stemmen. Tegelijkertijd verlengt Rijkswaterstaat de levensduur.

 

De taken van de rol van integraal veiligheidsmanager of veiligheidscoördinator zijn:

  1. het creëren en/of actueel houden van een integraal veiligheidsplan en –dossier voor het project;
  2. het bevorderen en bewaken van de veiligheidscultuur in het projectteam;
  3. het begeleiden e/of zelf uitvoeren van de afstemming met omgevingspartijen die voor de veiligheidszorg relevant zijn;
  4. het (laten) uitvoeren van incidentregistratie en –analyse en/of adviseren hierover;
  5. uitwisseling van kennis en best practices met andere integraal veiligheidsmanagers en formuleren van voorstellen voor kennisontwikkeling;
  6. bijdragen aan kennisontwikkeling op geselecteerde terreinen.