Stadsbaantunnel Utrecht

Project- en contractmanagement in de initiatief- en definitiefase van een tunnel binnen complex-stedelijke omgeving.


Onder het toekomstige Centrumgebied Leidsche Rijn is een stedelijke tunnel gerealiseerd; de eerste stedelijke tunnel in Utrecht. TechConsult heeft de adviseur Tunnelveiligheid geleverd en opdrachtgever hierbij succesvol geadviseerd in de initiatief- en definitiefase. Tevens heeft TechConsult een contractsmanager geleverd die het projectbureau heeft ondersteund bij de uitwerking van de functionele specificaties te behoeve van een UAV-GC contract voor de verkeerskundige en tunneltechinsche installaties.

De  Stadsbaantunnel ligt pal naast de A2-tunnel in het toekomstige plan Leidsche Rijn Centrum, wat moet uitgroeien tot een volwaardig stadscentrum. De tunnel is 600 m lang met daarin twee tweebaanswegen; ca. 500 m van de tunnel is overdekt en over de resterende 100 m is bij de zuidelijke tunnelmond een pergola gerealiseerd. De Stadsbaantunnel heeft twee gescheiden tunnelbuizen – met elk twee rijstroken – en een middentunnelkanaal.

De Stadsbaantunnel is de eerste tunnel in Nederland waar boven bebouwing kan worden gerealiseerd. De vele randvoorwaarden vanuit de stedelijke omgeving vereisen maatwerk. In de initiatieffase zijn vele alternatieve tunnelconfiguraties onderzocht binnen deze randvoorwaarden. Uiteindelijk is bepaald dat er een aparte rijstrook is voor het ondergrondse expeditiecentrum, dat het bovengelegen winkelgebied bevoorraadt. Het tunneldak steunt deels op de westelijke wand en fundering van de naastgelegen A2-tunnel. De noordelijke tunnelmond is onder het bestaande spoorviaduct en station ingepast. Boven de zuidelijke tunnelmond is het dienst- en bedieningsgebouw gerealiseerd.